ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 BIOWENT_karta.pdf

Informacje podstawowe

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

DEZODORYZACJA hermetyzacja »

Biologiczny filtr powietrza BIOWENT®

Filtr biologiczny do oczyszczania powietrza - biofiltr BIOWENT® przeznaczony jest do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza opuszczającego zarówno instalacje przemysłowe jak i komunalne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego możliwa jest całkowita neutralizacja odorów takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp. Wymienione substancje wchodzą w skład gazów wydostających się z budynków i zbiorników oczyszczalni ścieków, przepompowni, zakładów przetwórstwa żywności a także lakierni, odlewni itp. Dezodoryzacja powietrza z zastosowaniem biofiltra BIOWENT® eliminuje uciążliwą dla otoczenia emisję zanieczyszczeń, co w praktyce oznacza zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

  

 

 

 Budowa

Biofiltr do biologicznego oczyszczania powietrza BIOWENT® składa się z wentylatora, nawilżacza i zbiornika wypełnionego złożem biologicznym. Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora do nawilżacza, gdzie osiąga niezbędną wilgotność. Następnie powietrze przepuszczane jest przez złoże biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Na złożu następuje sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja, a więc właściwa dezodoryzacja. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery. W celu zabezpieczenia dodatniej temperatury procesu, system wyposażony jest dodatkowo w grzałkę wody w nawilżaczu.
W trosce o funkcjonalność oraz sprawną eksploatację urządzenia wszystkie elementy i podzespoły zostały zintegrowane w jednym zbiorniku wykonanym z włókna poliestrowo- szklanego z poliuretanową warstwą izolacyjną. Wentylator umieszczony jest w specjalnej obudowie dźwiękochłonnej. Takie wykonanie urządzania zapewnia wymaganą wytrzymałość, odporność na korozję i niską temperaturę zewnętrzną oraz nieuciążliwość hałasową dla otoczenia. Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza są kontrolowane i sterowane automatycznie, co znacząco obniża koszty eksploatacyjne. Innowacją w budowie urządzenia BIOWENT® w stosunku do rozwiązań standardowych jest rewersyjny przepływ powietrza przez złoże zapewniający aktywność mikrobiologiczną złoża w 100% jego objętości.
 

Zasada działania              

Neutralizacja odorów w procesie biofiltracji polega na usuwaniu substancji odorotwórczych za pomocą wyspecjalizowanych mikroorganizmów zasiedlonych na złożu pochodzenia naturalnego. Produktami końcowymi powstającymi w wyniku przemian metabolicznych są dwutlenek węgla i woda. Na efektywność procesu neutralizacji odorów mają wpływ takie czynniki jak: odpowiednia struktura złoża, gabaryty urządzenia, właściwie dobrana mikroflora bakteryjna, wilgotność i temperatura powietrza.

Dezodoryzacja powietrza jest obliczana ze względu na obciążenie złoża ładunkiem zanieczyszczeń oraz obciążenie hydrauliczne (zgodnie z wytycznymi ATV-DVWK). Prawidłowe dostosowanie ww. parametrów do warunków aplikacyjnych zapewnia osiągnięcie 100% skuteczności biofiltracji. W odstępach kilkuletnich, zależnych od intensywności eksploatacji, wypełnienie biofiltra wymaga regeneracji lub wymiany. Zużyte złoże biologiczne nie stanowi wtórnego zanieczyszczenia środowiska, ponieważ można je kompostować, a następnie zagospodarować przyrodniczo.

 

Standardowo urządzenie wyposażone jest w system alarmowy informujący o zaistniałych nieprawidłowościach. Opcjonalnie sygnał alarmowy może być przekazywany poprzez radiomodem do centralnego systemu monitoringu. Istnieje możliwość rejestracji on-line stężenia siarkowodoru w powietrzu na wlocie i wylocie z urządzenia oraz temperatury wewnątrz biofiltra. Wyniki pomiarów mogą być archiwizowane w pamięci sterownika. Opcjonalnie system sterowania można wyposażyć w układ monitoringu MONITEL®, dzięki któremu uzyskuje się podgląd wybranych parametrów procesowych.
Urządzenie BIOWENT® dostarczane jest w postaci gotowej do natychmiastowego uruchomienia. Rozmiary złoża biologicznego uzależnione są od ilości oczyszczanego powietrza i stężenia zanieczyszczeń. Dzięki prawidłowemu doborowi zapewniona zostaje całkowita neutralizacja odorów.
           

Parametry

BIOWENT®
typ
Nominalny przepływ powietrza [m3/h]
Moc wentylatora [kW]
Wymiary
LxBxH [m]
Masa
całkowita [t]
Wlot/Wylot
[mm]
BW-100
100
0,37
1,6x1,6x2,0
1,4
110/2x200
BW-400
400
1,1
2,0x2,6x2,0
4,0
160/2x200
BW-750
750
1,1
2,0x3,6x2,0
6,0
160/2x200
BW-1000
1000
2,2
3,6x3,0x2,0
8,0
160/2x200
BW-1500
1500
2,2
4,6x3,0x2,0
11,0
160/2x200
BW-2000
2000
3,0
5,6x3,0x2,0
14,0
200/3x200
BW-2500
2500
3,0
6,6x3,0x2,0
17,0
250/3x200
BW-3000
3000
3,0
8,0x3,0x2,0
20,0
250/4x200
BW-3500
3500
4,0
9,0x3,0x2,0
23,0
315/4x200
BW-4000
4000
4,0
10,0x3,0x2,0
26,0
315/5x200
BW-5000
5000
4,0
6,6x6,0x2,0
34,0
315/6x200
BW-6000
6000
5,5
8,0x6,0x2,0
40,0
315/7x200
BW-7000
7000
5,5
9,0x6,0x2,0
46,0
400/8x200
BW-8000
8000
7,5
10,0x6,0x2,0
52,0
400/9x200
 
*  dla stężenia wlotowego H2S do 20 ppm                                          
 
                       

Zalety systemu biofiltracji BIOWENT®

  • niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,
  • nie wymaga stałej obsługi,
  • niezawodność w działaniu w każdej porze roku,
  • niewrażliwość na zmiany temperatury i korozję,
  • niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenia,
  • automatyczne sterowanie parametrami procesu,
  • wentylator w obudowie dźwiękochłonnej,
  • możliwość pomiaru on-line stężenia siarkowodoru na wlocie i wylocie z biofiltra z archiwizacją danych,
  • instalacja alarmowa informująca o nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie eksploatacji.

 

Fotogaleria - wybrane realizacje