ekofinn logo
Polski English Russian
 
Przedsiębiorstwo EKOFINN-POL powstało w 1991 roku. Od początku działalności specjalizuje się w produkcji, instalacji i serwisie urządzeń służących ochronie środowiska. Działalność firmy koncentruje się na kierunkach organizacyjnie realizowanych przez trzy działy: Ochrona Wód i Powietrza, Gospodarka Osadowa oraz Dmuchawy.  
 
 
 

Aktualności 

Dostawa pompy wirowej ROBUSCHI GD

o mocy 355kW ze stali Duplex/Superalloy 914 do wysoce agresywnego medium do jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce.

 

Dostawa kilkunastu dmuchaw ROBUSCHI GD  

wraz z osuszaczami i nagrzewnicami powietrza o łącznej mocy ponad 1 MW do jednej z górnośląskich EC.

  

Z przyjemnością informujemy, iż podczas konferencji dystrybutorów ROBUSCHI GD nasza praca została doceniona laurem dla "Best Improved Distributor 2018". 

 

Firma EKOFINN-POL  otrzymała prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu 2016, tytuł przyznawany dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

 

 

Bony na innowacje dla MŚP

Informujemy, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług badawczych na potrzeby projektu Spółki EKOFINN-POL sp. z o.o., ogłoszonym w dniu 30.11.2016r. wybrano ofertę Politechniki Gdańskiej Wydział Elektrotechniki i Automatyki.


Biologiczne oczyszczanie ścieków

W ofercie firmy EKOFINN-POL znajdują się zarówno oczyszczalnie ścieków komunalnych jak i przemysłowych. Specjalizujemy się w szczególności w projektowaniu i budowie małych oczyszczalni, rozwiązując problemy związane z brakiem fachowej obsługi i odpowiedniego nadzoru oraz nietypowym składem ścieków. Naszym głównym celem są obiekty usytuowane poza zbiorczymi układami kanalizacji, zazwyczaj w terenie wiejskim, wymagające szczególnego doświadczenia w doborze technologii i prowadzenia obsługi. Inżynierowie firmy EKOFINN-POL pomagają przyszłym użytkownikom w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania mając do wyboru takie technologie jak: złoża biologiczne zraszane BIOCLERE®, złoża zatopione, osad czynny przepływowy, sekwencyjne reaktory SBR, flotację DAF oraz szeroką gamę urządzeń do chemicznej i mechanicznej separacji zawiesin

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Każdy proces oczyszczania ścieków wymaga w pierwszym etapie zastosowania urządzeń oczyszczania mechanicznego. Zazwyczaj są to kraty i sita separujące zanieczyszczenia w postaci skratek oraz sitopiaskowniki lub separatory piasku usuwające zawiesiny łatwo opadające. W przypadku obecności zawiesin lekkich (np. tłuszcze, oleje itp.) stosuje się flotatory oraz osadniki lamellowe. Wszystkie wyżej wymienione urządzenia oraz urządzenia wspomagające: płuczki piasku, praski do skratek itp. znajdują się w ofercie naszej firmy. Solidność wykonania, wysoka jakość użytych materiałów oraz rozwiązania ułatwiające eksploatację tych urządzeń są znakiem rozpoznawczym marki EKOFINN-POL.

Gospodarka osadowa

Oferta dotycząca gospodarki osadowej dotyczy zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadów komunalnych oraz przemysłowych. 25-letnie doświadczenie firmy oraz wysoka jakość produktów pozwala na spełnienie wymagań i oczekiwań użytkowników urządzeń. Firma dostarczyła i uruchomiła ponad dwa tysiące stacji odwadniania i higienizacji osadów wyposażonych w prasy taśmowe i workownice. Na skutek wejścia w życie ustawy zabraniającej składowania osadów ściekowych na wysypiskach proponujemy rozbudowę istniejących stacji o urządzenia do końcowego przekształcenia osadów w granulowany nawóz.

Dmuchawy i pompy próżniowe

Od 2003 roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem i autoryzowanym serwisem firmy ROBUSCHI® w Polsce. Firma ROBUSCHI® będąca częścią amerykańskiego koncernu GARDNER-DENVER jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów dmuchaw i pomp próżniowych na świecie. Marka ROBUSCHI® znana jest w Polsce od wielu lat w branży komunalnej oraz branżach związanych z przemysłem. Standardowe produkty firmy ROBUSCHI® (dmuchawy i pompy próżniowe) zostały wzbogacone ostatnimi laty w wysokosprawne sprężarki śrubowe oraz dmuchawy do wytwarzania próżni.

Dezodoryzacja i hermetyzacja

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Rozwiązania firmy EKOFINN-POL pozwalają na całkowitą redukcję uciążliwych zapachów. W ofercie znajdują się takie technologie dezodoryzacji jak: biofiltracja, filtracja na węglach aktywnych, fotokatalityczne utlenianie odorów z zastosowaniem lamp UV oraz kombinacja wymienionych metod. W celu ograniczenia emisji odorów proponujemy przekrycia zbiorników i kanałów wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych.