ekofinn logo
Polski English Russian
 
Przedsiębiorstwo EKOFINN-POL powstało w 1991 roku. Od początku działalności specjalizuje się w produkcji, instalacji i serwisie urządzeń służących ochronie środowiska. Działalność firmy koncentruje się na kierunkach organizacyjnie realizowanych przez trzy działy: Ochrona Wód i Powietrza, Gospodarka Osadowa oraz Dmuchawy.  
 
 
 

Aktualności 

Z ogromną dumą i satysfakcją powiadamiamy, iż produkowane przez nas oczyszczalnie ścieków BIOCLERE® przeszły pomyślnie wszystkie testy na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1. Ponadto oczyszczalnie BIOCLERE® przeznaczone dla większej liczby użytkowników 51-500 MR uzyskały w czerwcu 2013r. Europejską Aprobatę Techniczną ETA-13/0434. Cały typoszereg oczyszczalni ścieków BIOCLERE, zarówno w zakresie do 50 MR, jak też dla 51-500 MR oznakowany jest znakiem CE.
 
korytkowo prostokątne, korytkowo zbieżne, kopuły samonośne.
  
Nowy produkt firmy ROBUSCHI bezolejowa sprężarka śrubowa - ROBOX SCREW, osiąga ciśnienie do 2.5 bara oraz wydajność do 10.500 m3/h.
 


Biologiczne oczyszczanie ścieków

Małe oczyszczalnie ścieków usytuowane poza zbiorczymi układami kanalizacji, zazwyczaj w terenie wiejskim, wymagają szczególnej troski w doborze technologii. Brak wysokowykwalifikowanej obsługi, a często brak stałego nadzoru w ogóle, wymuszają zastosowanie technologii, która zapewni niezbędny poziom niezawodności, prostotę i łatwość obsługi oraz stabilność dobrych wyników oczyszczania przez wiele lat eksploatacji.  

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Każdy proces oczyszczania ścieków wymaga na pewnym etapie zastosowania urządzeń oczyszczania mechanicznego. Z reguły są to urządzenia separujące części stałe (sita, piaskowniki), oddzielające tłuszcze czy lekkie zawiesiny (flotatory) bądź oczyszczające ścieki poprzez mikrofiltrację (SCRUFILTER®).

Gospodarka osadowa

Oferowane przez firmę urządzenia w Dziale Gospodarki Osadowej przeznaczone są do procesów zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadów komunalnych oraz przemysłowych. Bogate doświadczenie firmy oraz wysoka jakość produktów pozwala na spełnienie wymagań i oczekiwań użytkowników urządzeń. W latach 1993-2014 firma dostarczyła i uruchomiła ponad 800 stacji odwadniania osadów systemu DRAIMAD® oraz ponad 800 stacji systemu MONOBELT® (prasy taśmowe).

Dmuchawy i pompy próżniowe

Szeroka oferta urządzeń jednego z największych producentów dmuchaw Roots'a, firmy ROBUSCHI®. Będąc wyłącznym dystrybutorem i autoryzowanym serwisem firmy ROBUSCHI® oferujemy pełną gamę urządzeń firmy ROBUSCHI® w zakresie dmuchaw, niskociśnieniowych sprężarek śrubowych i pomp próżniowych.

Dezodoryzacja i hermetyzacja

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Rozwiązania firmy EKOFINN-POL pozwalają na redukcję uciążliwych zapachów. W ofercie znajdują się takie technologie dezodoryzacji jak: biofiltracja, filtracja na węglach aktywnych jak również hermetyzacja zbiorników za pomocą przekryć z laminatów.