ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 BIOCLERE_karta.pdf

Informacje podstawowe

 bioclere.mpg

Film - Biologiczne oczyszczalnie ścieków systemu BIOCLERE

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

BIOLOGICZNE oczyszczanie ścieków »

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE®

 

Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE® pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków z całych osiedli lub małych miejscowości (do 2000 osób), a także z pojedynczych gospodarstw. Stosowany jest również przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych, stacjach benzynowych czy instytucjach publicznych (szkoły, szpitale). Doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych. Ceniony jest za wysoką jakość, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji.

  

Typoszereg oczyszczalni ścieków BIOCLERE® jest zgodny ze zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi -  w zakresie do 50 MR z normą PN-EN 12566-3+A1, dla wielkości 51-500 MR oczyszczalnie BIOCLERE® uzyskały Europejską Ocenę Techniczną ETA-18/0753.

Typoszereg urządzeń oczyszczalni ścieków BIOCLERE® znakowany jest znakiem CE.

 

 

Informacje podstawowe

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® składa się z osadnika wstępnego, złoża biologicznego (jedno lub wielostopniowego) i osadnika wtórnego (komory sedymentacyjnej). Ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie nastepuje sedymentacja zawiesin łatwo opadających oraz odpowiednia retencja. Nastepnie za pomocą pompy i układu zraszającego, ścieki są rozprowadzane po powierzchni złoża biologicznego. Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią kształtki HUFO®. Obumierająca błona biologiczna odrywa się od kształtek złoża i wraz ze ściekami przepływa do osadnika wtórnego, gdzie jest zatrzymywana przed odprowadzeniem ścieków do odbiornika. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być ciek płynący, rów melioracyjny, grunt lub zbiornik wodny. Osad gromadzony w osadniku wtórnym jest cyklicznie zawracany na początek ciągu technologicznego do osadnika wstępnego. W strefie dennej osadnika wstępnego wymieszany osad wstępny i wtórny podlega grawitacyjnemu zagęszczeniu oraz stabilizacji beztlenowej.
Sterowanie oczyszczalni realizowane jest automatycznie poprzez sterownik PLC klasy SIMATIC. Istnieje możliwość wyposażenia systemu w układ monitoringu MONITEL®, dzięki któremu uzyskuje się podgląd wybranych parametrów procesowych oraz możliwość ich zdalnej zmiany.
Oczyszczalnie BIOCLERE® znalazły zastosowanie już w ponad 700 realizacjach w Polsce i ponad 12.000 na świecie. Dotychczasowe realizacje oraz polskie i zagraniczne atesty potwierdzają wysoką efektywność i niezawodność działania.
 

Cechy oczyszczalni ścieków BIOCLERE®

Oczyszczalnia w całości wykonana jest z tworzyw sztucznych (laminaty zbrojone włóknem szklanym z cieplną izolacją poliuretanową), przez co jest niepodatna na korozję i zmiany temperatury. Dzięki zastosowaniu technologii biologicznego złoża zraszanego wykazuje wysoką stabilność procesu i nie wymaga stałej obsługi, co ma podstawowe znaczenie w przypadku małych oczyszczalni ścieków w terenie wiejskim. Jest niezwykle trwała, niezawodna i łatwa w eksploatacji z uwagi na prostą konstrukcję, w której jedynymi ruchomymi częściami są mała pompa i wentylator. Oczyszczalnia jest niewrażliwa na zmiany przepływu ścieków w ciągu dnia, jak również na kilkudniowy, całkowity brak ich dopływu. W okresach dłuższego postoju należy oczyszczalnię wyłączyć i włączyć, gdy znowu będzie potrzebna. Zarówno włączenie jak i wyłączenie nie wymaga specjalistycznego nadzoru. Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® gwarantuje całe lata bezkłopotliwej eksploatacji.
 

Zastosowanie

- małe osiedla i wioski,

- ośrodki wypoczynkowe, hotele, kempingi, pensjonaty,

- wiejskie szkoły, szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia,

- schroniska górskie,

- restauracje, stacje benzynowe,

- ścieki sanitarne z zakładów przemysłowych w terenie.

 

Konstrukcja

Osadnik wstępny (OW)

- obudowa zbiornika – polietylen (PEHD),

- układ rurociągów do opróżniania osadnika z osadu,

- system automatycznego powiadamiania o konieczności opróżnienia osadnika z osadu,

- system regulacji napływu ścieków do złoża biologicznego.

 

Złoże biologiczne zraszane (ZB)

- obudowa złoża – laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym,

- wypełnienie złoża – zasypowe, kształtki HUFO® z polipropylenu,

- system zraszania – ciśnieniowy z układem dysz zraszających,

- system wentylacji – mechaniczny – wentylator promieniowy,

- system recyrkulacji osadu z pompą zatapialną.

 

Osadnik wtórny - komora sedymentacyjna (KS)

- obudowa zbiornika – laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym,

- układ przewodów zbierających,

- system recyrkulacji osadu z pompą zatapialną.

 

Szafa zasilająco - sterownicza

Panel operatorski, sterownik PLC, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, elektryczne zabezpieczenia pomp, system sterowania pracą oczyszczalni, system detekcji stanów alarmowych, możliwość podłączenia wyposażenia dodatkowego (np. przepływomierza elektromagnetycznego, modułu zdalnego powiadamiania o stanach alarmowych za pomocą SMS lub modułu telemetrycznego do monitoringu wybranych parametrów procesowych w systemie MONITEL®).

 

 

Główne zalety

  • konkurencyjna cena i małe koszty montażu;
  • niezwykle prosta obsługa, wysoka stabilność procesu i niezawodność działania;
  • niskie koszty eksploatacji;
  • niewrażliwość na zmiany temperatury, korozję, dobowe wahania ilości ścieków;
  • szczelność gwarantująca bezzapachową pracę, nieuciążliwość dla otoczenia,
  • system modularny pozwalający na powiększanie złoża w trakcie eksploatacji przez nadbudowę modułów;
  • możliwość wykorzystania istniejących zbiorników i szamb;
  • możliwość odprowadzenia ścieków oczyszczonych bezpośrednio do otwartych cieków wodnych.
 

Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków BIOCLERE

 

RLM

Q

[m3/d]

Typ i wielkość urządzeń

Minimalne zapotrzebowanie terenu [m]

Moc zainstal.

[kW]

Zużycie energii elektrycznej

[kWh/d]

OW

ZB

KS

50

5

OW6

B45B+B22B

KS1

25 x 15

1,6

8,8

80

8

OW8

B55+B45

KS2

28 x 15

1,6

8,8

100

10

OW10

B65+B45

KS3

30 x 15

1,6

9,0

150

15

OW15

B95+B75

KS3

30 x 15

2,6

22,5

180

18

OW18

B115+B75

KS3

30 x 15

2,6

22,5

200

20

OW20

B115+B115

KS4

35 x 15

2,6

22,6

250

25

OW25

B150+B115

KS4

35 x 15

2,6

22,7

300

30

OW30

B180+B150

KS4

35 x 15

2,6

22,9

350

35

OW36

B210+B150

KS4

35 x 15

3,1

29,1

400

40

OW42

B210+B210

KS5

35 x 15

3,4

35,0

500

50

OW50

B415+B180

KS5

40 x 15

4,4

45,0

600

60

OW60

B415+B210

KS5

40 x 15

4,8

50,0

700

70

2xOW36

2x(B210+B150)

KS5

45 x 25

5,9

60,0

800

80

2xOW42

2x(B210+B210)

KS5

45 x 25

6,6

70,0

1000

100

2xOW50

2x(B415+B180)

KS5

55 x 25

8,6

90,0

1500

150

3xOW50

3x(B415+B180)

2xKS5

55 x 45

13,0

135,0

2000

200

4xOW50

4x(B415+B180)

2xKS5

55 x 45

18,0

180,0

 

 

Powyżej przedstawiono najbardziej popularne wielkości oczyszczalni.

Dla każdego przypadku dobór urządzeń jest weryfikowany i dostosowywany do lokalnych warunków instalacyjnych.

 

Efektywność oczyszczania ścieków:

redukcja BZT5   > 90%, dla układów wielostopniowych redukcja BZT5   > 95%
  

Fotogaleria - nagrody, wybrane realizacje

 


Złoty Medal targów POLEKO

Nagroda Publiczności targów POLEKO

Godło QI dla systemu BIOCLERE

Złoże zraszane

Oczyszczalnia ścieków dla m. Ilovca, Słowenia

Oczyszczalnia ścieków dla m. Lovrenc, Słowenia

Oczyszczalnia ścieków dla schroniska górskiego w Alpach m. Berchtesgaden, Niemcy

Oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Osada Warmińska Anders, Guzowy Piec

Oczyszczalnia ścieków dla szkoły, Subkowy

Oczyszczalnia ścieków dla m. Czarnolas gm. Policzna

Oczyszczalnia ścieków dla DPS, Żołędowo

Oczyszczalnia ścieków w m. Diss, Wielka Brytania