ekofinn logo
Polski English Russian

MECHANICZNE oczyszczanie ścieków

Do sepracji zawiesin oraz eliminacji zanieczyszczeń stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych używane są urządzenia będące w ofercie firmy EKOFINN-POL. Urządzenia te występują zarówno jako niezależne jednostki, jak i całe zespoły współpracujących ze sobą maszyn połączonych wspólnym układem sterującym. Odpowiednie ich zestawienie w ciąg technologiczny może stanowić docelową podczyszczalnię ścieków przemysłowych.

 

OFEROWANE PRODUKTY
  • Kraty koszowe

Niezwykle proste w obsłudze urządzenia mogą być instalowane zarówno w nowych jak i już istniejących studniach betonowych na dopływie ścieków do oczyszczalni.

Alternatywą dla krat koszowych są sita spiralne kanałowe. Urządzenia te zazwyczaj instaluje się w kanałach doprowadzających ścieki do oczyszczalni. 

Sita bębnowe stosuje się głównie dla ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych zawierających duże ilości tłuszczów i zanieczyszczeń włóknistych, które nie usuwają się na kratach i i sitach spiralnych. Urządzenia te wymagają zabudowy w pomieszczeniu i przyłącza wody płuczącej. 

Do sedymentacji piasku i zawiesin mineralnych proponujemy separatory piasku. Elementem separatora piasku może być układ flotacji tłuszczów oraz system napowietrzania ścieków. Połączeniem metod separacji piasku i usuwania skratek w ramach jednego urządzenia jest prowadzenie tego procesu w tzw. sitopiaskowniku. Sitopiaskownik może być wyposażony zarówno w sito spiralne jak i bębnowe z płukaniem i prasowaniem skratek. Sitopiaskownik zachowuje wszystkie cechy charakterystyczne dla danego typu sita, jakie zostało zastosowane oraz odpowiedniego separatora piasku. 

  • Płuczki piasku

Płuczki piasku są urządzeniami peryferyjnymi współpracującymi z separatorami piasku i sitopiaskownikami. Właściwe płukanie może niemal całkowicie usunąć z piasku masę organiczną.

Praski do skratek są urządzeniami służącymi do kompresowania skratek wydostających się z sit spiralnych, sitopiaskowników lub sit bębnowych.  

Mikrofiltr SCRUFILTER® usuwa zawiesiny o wielkości cząstek zanieczyszczeń od 20 do 500 mikronów. Urządzenie to ma zastosowanie w przemyśle do oczyszczania recyrkulowanej wody technologicznej, a w oczyszczalniach komunalnych do mikrofiltracji ścieków oczyszczonych przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

Do podczyszczenia ścieków przemysłowych i komunalnych zawierających zawiesiny lekkie stosuje się proces flotacji. Flotacja zazwyczaj poprzedzona jest takimi procesami jednostkowymi jak koagulacja, flokulacja, neutralizacja i saturacja. Flotatory współpracują z innymi urządzeniami takimi jak; układy dozowania chemikaliów, kraty koszowe, sita bębnowe oraz stacje odwadniania osadów tworząc pełnowymiarową podczyszczalnię ścieków przemysłowy