ekofinn logo
Polski English Russian
Do pobrania

 

 CARBOWENT_S_karta.pdf

Informacje podstawowe

 CARBOWENT_L_karta.pdf

Informacje podstawowe

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

DEZODORYZACJA hermetyzacja »

Filtr węglowy CARBOWENT®

 

Filtr chemiczny z węglem aktywnym do oczyszczania powietrza
Instalacja adsorpcyjna z filtrem CARBOWENT® wypełnionym sorbentami chemicznymi oraz węglem aktywnym dobierana jest odpowiednio dla określonego zanieczyszczenia gazowego. Na złożu adsorpcyjnym zachodzi neutralizacja odorów w postaci szerokiej gamy lotnych związków organicznych (VOC) oraz typowych gazów odorotwórczych (np. siarkowodór).
 

 

 

Dezodoryzacja w systemie CARBOWENT® w znacznym stopniu zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko emitorów substancji złowonnych. Typoszereg filtrów chemicznych stosowany jest głównie w instalacjach przemysłowych, może także służyć dezodoryzacji obiektów komunalnych. Głównymi aplikacjami systemu są miejsca obciążone bardzo wysokimi stężeniami gazów odorotwórczych przy dużej nierównomierności ich występowania, jak np. stacje zlewcze ścieków dowożonych, studnie rozprężne na kanalizacji tłocznej, przemysł przetwórstwa spożywczego, stacje przeładunkowe odpadów, a także wspomaganie procesu biofiltracji w przypadku dużej nierównomierności dopływającego ładunku odorów.

 

Zasada działania

Dezodoryzacja powietrza w systemie CARBOWENT® opiera się na technologii adsorpcji substancji gazowych na odpowiednich selektywnych sorbentach chemicznych oraz węglu aktywnym. Adsorpcja polega na wydzielaniu i zatrzymywaniu składników gazu na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej wypełnienia. Proces adsorpcji jest egzotermiczny. Efektywnej adsorpcji sprzyja duża powierzchnia właściwa wypełnienia oraz niska temperatura. Poprzez zastosowanie specjalnych wypełnień można w urządzeniu CARBOWENT® przeprowadzić bardziej selektywny proces chemisorpcji. Czas aktywności złoża aktywnego, a więc skuteczna neutralizacja odorów, uzależniona jest od obciążenia danym zanieczyszczeniem. Na sprawność procesu mają wpływ również zapylenie gazu i obecność kropel cieczy (wody), dlatego przed procesem adsorpcji stosuje się mechaniczne odpylanie gazu i odkraplanie cieczy.

Neutralizacja odorów w systemie CARBOWENT® jest niezwykle wysoka (sprawność procesu przekracza 99%) niezależnie od koncentracji wlotowej. Odpowiednio dobrana warstwa złoża filtracyjnego zapewnia tak wysoką skuteczność do momentu nasycenia złoża.  Zużyty wkład węglowy jest łatwo wymieniany na nowy, a jego utylizacja poprzez spalanie nie powoduje wtórnych zanieczyszczeń.

 

Budowa

System CARBOWENT® składa się z odkraplacza, wentylatora i zbiornika wypełnionego odpowiednim sorbentem. Zanieczyszczone powietrze poddawane jest wstępnej obróbce mechanicznej w celu usunięcia z niego kropel cieczy i większych zanieczyszczeń stałych. Następnie powietrze przepuszczane jest przez złoże filtrujące. Na złożu następuje adsorpcja zanieczyszczeń, a oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery. Zbiornik filtra jest przystosowany do łatwego opróżniania i napełniania złoża. Działanie systemu jest kontrolowane i sterowane automatycznie, co znacząco obniża koszty eksploatacyjne (nie wymaga stałego dozoru).

System CARBOWENT® jest produkowany w dwóch wersjach materiałowych. Standardowo instalacje mniejsze (od CW4 do CW15) są wykonane ze stali nierdzewnej AISI304L, zaś pozostałe modele (od CW20 do CW100) z laminatu poliestrowo szklanego.

Standardowo urządzenie wyposażone jest w system alarmowy informujący o zaistniałych nieprawidłowościach. Podstawowymi parametrami mierzonymi podczas procesu są: temperatura powietrza i ciśnienie panujące w zbiorniku. Jako opcja system może być wyposażony w czujniki poziomu mierzalnych elektrochemicznie gazów takich jak: siarkowodór czy tlenek węgla. W razie potrzeby układ kontroli jest rozszerzony o system awaryjnego płukania wodą lub azotem. Istnieje możliwość rejestracji on-line stężeń gazów odorotwórczych w powietrzu na wlocie i wylocie z urządzenia. Wyniki pomiarów mogą być archiwizowane w pamięci sterownika.
Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia systemu w układ monitoringu MONITEL®, dzięki któremu uzyskuje się podgląd wybranych parametrów procesowych w tym pomiar on-line stężenia odorów na wlocie i wylocie z urządzenia.

 


 

Parametry

Podstawowe parametry filtrów węglowych CARBOWENT®

CARBOWENT® typ
Objętość komory sorbentu [m3]
Moc urządzeń
 [kW]
Fundament pod instalację [m]
Wymiary filtra
LxAxH [m]
Masa całkowita [kg]
CW 4 S
0,4
1,1
1,5x1,0
0,9x0,6x1,5
350
CW 8 S
0,8
1,1
1,5x1,0
1,2x0,8x1,5
600
CW 10 S
1,0
2,2
1,5x1,5
1,2x1,0x1,5
700
CW 15 S
1,4
2,2
1,5x1,5
1,3x1,2x1,5
900
CW 20 L
2,1
3,0
2,0x2,5
1,9x2,1x2,2
1300
CW 30 L
3,0
3,0
2,5x2,5
2,4x2,1x2,2
1850
CW 40 L
4,2
4,0
4,0x2,5
3,2x2,1x2,2
2600
CW 60 L
5,5
5,5
4,0x2,5
3,6x2,3x2,2
4700
CW 80 L
8,3
7,5
5,4x2,5
5,0x2,3x2,2
6000

CW100 L
11,0
11,0
7,0x2,5
6,6x2,3x2,2
9000
 

Zalety systemu CARBOWENT®

  • niezwykle wysoka skuteczność usuwania odorów i szkodliwych związków chemicznych,
  • szerokie spektrum działania (usuwa szeroką gamę związków chemicznych),
  • działanie w pełni bezobsługowe,
  • niezawodność w działaniu w każdej porze roku,
  • niewrażliwość na zmiany temperatury i korozję,
  • automatyczne sterowanie parametrami procesu z systemem alarmowym,
  • możliwość wyłączenia i włączania instalacji bez konsekwencji technologicznych ,
  • mozliwość pomiaru on-line stężenia siarkowodoru na wlocie i wylocie z filtra z archiwizacją danych.