ekofinn logo
Polski English Russian

EKOFINN-POL sp. z o. o.

ul. Leśna 12

80-297 Banino k/Gdańska

 

tel. 58 684 87 03
fax 58 684 99 98

e-mail: ekofinn@ekofinn.pl

BIOLOGICZNE oczyszczanie ścieków

Małe oczyszczalnie ścieków (instalacje od 100 do 2000 RLM) usytuowane są przeważnie poza zbiorczymi układami kanalizacji, zazwyczaj w terenie wiejskim. Brak wykwalifikowanej obsługi, a często brak stałego nadzoru w ogóle, wymuszają zastosowanie technologii, która zapewni niezbędny poziom niezawodności, prostotę i łatwość obsługi oraz stabilność dobrych wyników oczyszczania przez wiele lat eksploatacji. Jak uczy doświadczenie nie ma jednej uniwersalnej technologii oczyszczania ścieków rozwiązującej wszystkie problemy eksploatacyjne. Jednakże mając wybór oraz powołując się na swoje własne doświadczenia przyszły użytkownik jest w stanie podjąć właściwą decyzję korzystając z bogatej oferty firmy EKOFINN-POL.
 
OFEROWANE PRODUKTY

Nowoczesny system BIOCLERE® jest oryginalnym zastosowaniem biologicznego złoża zraszanego w technice oczyszczania ścieków komunalnych. Z pewnością jest to technologia najbardziej energooszczędna spośród wszystkich dostępnych na rynku oraz zaprojektowana w ten sposób, że raz prawidłowo wpracowana pozwala na uzyskiwanie stabilnych efektów ekologicznych przy zredukowanej do absolutnego minimum obsłudze. Technologia charakteryzuje się niezwykłą odpornością na różne problemy obiektywnie występujące w warunkach jej aplikacji (jak nierównomierny dopływ ścieków, wielogodzinne zaniki energii elektrycznej, zmienne warunki pogodowe itp.). Technologia BIOCLERE® pozytywnie przeszła wymagający proces certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej. Podczas testowania urządzenia poddawano różnym sytuacjom ekstremalnym, jak dobowe wyłączenie zasilania, kilkudniowe przeciążenie oraz niedociążenie oczyszczalni itp. W efekcie produkt uzyskał Europejską Ocenę Techniczną (ETA-18/0753) dopuszczającą stosowanie oczyszczalni BIOCLERE® jako urządzeń typowych na terenie całej Unii Europejskiej.

  • Oczyszczalnie w technologii osadu czynnego

EKOFINN-POL wykonuje oczyszczalnie ścieków w klasycznej formule osadu czynnego przepływowego oraz jako reaktory porcjowe SBR. Proces prowadzony tymi metodami charakteryzuje się możliwością sterowania podstawowymi parametrami. Oznacza to, że aby uzyskiwać zakładane efekty ekologiczne użytkownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu technologii oczyszczania ścieków.

  • Oczyszczalnie ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym

W ofercie firmy EKOFINN-POL znajdują się oczyszczalnie ścieków w technologii złoża zanurzonego będące hybrydą złóż biologicznych i napowietrzanego osadu czynnego. Dzięki zastosowaniu nośnika dla mikroorganizmów, technologia ta jest łatwiejsza w obsłudze w stosunku do klasycznego osadu czynnego, jednak wymaga bardziej stabilnych warunków pracy w porównaniu ze złożem zraszanym.

Niezależnie od zastosowanej metody oczyszczania ścieków, istotną dla użytkownika jest możliwość zdalnej kontroli parametrów oraz wprowadzanie zmian nastaw trybu pracy poszczególnych urządzeń. Proponowany przez firmę EKOFINN-POL system MONITEL umożliwia stały podgląd wszystkich istotnych parametrów poprzez łącze internetowe, na dowolnie wybranym przez użytkownika komputerze wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Możliwe jest również zamówienie usługi serwisu on-line, obsługiwanego przez technologa firmy EKOFINN-POL.